Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

          Bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com.vn -     Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.  


             Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”  


             Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”  


             Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”  


 

Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

          Bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com.vn -     Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.  


             Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”  


             Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”  


             Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”  


 

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Thần y trở lại - Ngô Bình (full)