Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

 “Nhà họ Triệu đã thuộc về nhà họ Du ta, nhà họ Dương hồ đồ ngu xuẩn, ngày diệt vong không còn xa nữa đâu, Dương Hạo, ngươi là người đầu tiên”. 


Ý thức rời khỏi thể xác, cuối cùng Dương Hạo biến thành một cái xác không hồn, trong nghĩa địa lạnh lẽo, lại thêm một cái xác băng giá.


Nhưng có một điểm khiến Dương Hạo không thể tin được. 


Thân xác của Dương Hạo đã lạnh, nhưng hai mắt vẫn mở to, trong con ngươi vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc. 

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

 “Nhà họ Triệu đã thuộc về nhà họ Du ta, nhà họ Dương hồ đồ ngu xuẩn, ngày diệt vong không còn xa nữa đâu, Dương Hạo, ngươi là người đầu tiên”. 


Ý thức rời khỏi thể xác, cuối cùng Dương Hạo biến thành một cái xác không hồn, trong nghĩa địa lạnh lẽo, lại thêm một cái xác băng giá.


Nhưng có một điểm khiến Dương Hạo không thể tin được. 


Thân xác của Dương Hạo đã lạnh, nhưng hai mắt vẫn mở to, trong con ngươi vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc. 

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Advertisement