Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (full)

Thương Long Chiến Thần
Tần Cẩn
Hắn là chiến thần trấn giữ biên giới phía bắc, lúc trở về thì phát hiện vợ mình bị người ta giam giữ như một con chó còn con gái thì phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ.


Hắn điều động chiến lực, thù mới nợ củ đừng hòng một ai chạy thoát

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (full)

Thương Long Chiến Thần
Tần Cẩn
Hắn là chiến thần trấn giữ biên giới phía bắc, lúc trở về thì phát hiện vợ mình bị người ta giam giữ như một con chó còn con gái thì phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ.


Hắn điều động chiến lực, thù mới nợ củ đừng hòng một ai chạy thoát

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (full)

Advertisement