Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần (full)

Bạn đang đọc truyện Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần tại website Tamlinh247.com.vn. Quân Khương Lâm hiện nay mười sáu tuổi, là cháu nhỏ nhất của Quân thị gia tộc ở Thiên Hương Đế Quốc. Một tên chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, chính là một tên siêu cấp hoàn khố nỗi danh. Đánh giá về hắn đơn giản chỉ có một câu: Một ký sinh trùng còn sống không một điểm giá trị.


Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của Quân Lâm.


  Trách không được tại sao ngươi bị xuyên việt. Ngoại hiệu trước kia của ta là Lâm Quân tên là Quân Lâm mà ngươi được gọi là Khương Lâm. Điều này không phải là xung khắc trời sinh sao? Ngươi không oan nha.

Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần (full)

Bạn đang đọc truyện Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần tại website Tamlinh247.com.vn. Quân Khương Lâm hiện nay mười sáu tuổi, là cháu nhỏ nhất của Quân thị gia tộc ở Thiên Hương Đế Quốc. Một tên chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, chính là một tên siêu cấp hoàn khố nỗi danh. Đánh giá về hắn đơn giản chỉ có một câu: Một ký sinh trùng còn sống không một điểm giá trị.


Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của Quân Lâm.


  Trách không được tại sao ngươi bị xuyên việt. Ngoại hiệu trước kia của ta là Lâm Quân tên là Quân Lâm mà ngươi được gọi là Khương Lâm. Điều này không phải là xung khắc trời sinh sao? Ngươi không oan nha.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Quân Lâm binh vương - SS Hà Thần (full)

Advertisement