PICU - Tác giả: Thanh Dung

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: PICU - Tác giả: Thanh Dung

Thể loại: Hiện đại, HE, Niên hạ
Editor: Mĩ Nữ Đu Dammy
Tình trạng bản gốc: Hoàn 51 chương + 5 ngoại truyện
Văn án
Lúc bắt đầu thì mọi người dễ nhầm sai hướng công thụ/hai người đều nói nhiều/chuyện yêu đương của  hai người đàn ông trưởng thành/thẳng bẻ cong.
Hai bác sĩ nhi, từ lúc bắt đầu là ghét bỏ nhau —> không ưa nhau —> thưởng thức nhau —> trân trọng hỗ trợ nhau —> khao khát đối phương.
Có bộ phận ca bệnh là chân thật.

PICU - Tác giả: Thanh Dung

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: PICU - Tác giả: Thanh Dung

Thể loại: Hiện đại, HE, Niên hạ
Editor: Mĩ Nữ Đu Dammy
Tình trạng bản gốc: Hoàn 51 chương + 5 ngoại truyện
Văn án
Lúc bắt đầu thì mọi người dễ nhầm sai hướng công thụ/hai người đều nói nhiều/chuyện yêu đương của  hai người đàn ông trưởng thành/thẳng bẻ cong.
Hai bác sĩ nhi, từ lúc bắt đầu là ghét bỏ nhau —> không ưa nhau —> thưởng thức nhau —> trân trọng hỗ trợ nhau —> khao khát đối phương.
Có bộ phận ca bệnh là chân thật.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: PICU - Tác giả: Thanh Dung

Advertisement