Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính - Dương Liêu Thùy Đê

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính - Dương Liêu Thùy Đê

Bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com.vn - Đế đô hào môn Thẩm gia gần đây xảy ra một sự kiện cực kỳ drama, dẫn đến vô số quần chúng ăn dưa ngấm ngầm nghị luận sôi nổi.
" Ê biết gì chưa? Thật ra Thẩm nhị thiếu gia không phải Thẩm nhị thiếu gia thật, mà là bị ôm sai rồi!"
" Tôi cũng nghe giang hồ nói một ít tiếng gió, nghe bảo Thẩm nhị thiếu gia thật vừa mới sinh ra không bao lâu đã bị người ta ác ý đánh tráo, Thẩm gia gần đây cũng mới nhận ra điều không đúng, sau khi điều tra một phen, lén lén lút lút tìm người về"

Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính - Dương Liêu Thùy Đê

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính - Dương Liêu Thùy Đê

Bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com.vn - Đế đô hào môn Thẩm gia gần đây xảy ra một sự kiện cực kỳ drama, dẫn đến vô số quần chúng ăn dưa ngấm ngầm nghị luận sôi nổi.
" Ê biết gì chưa? Thật ra Thẩm nhị thiếu gia không phải Thẩm nhị thiếu gia thật, mà là bị ôm sai rồi!"
" Tôi cũng nghe giang hồ nói một ít tiếng gió, nghe bảo Thẩm nhị thiếu gia thật vừa mới sinh ra không bao lâu đã bị người ta ác ý đánh tráo, Thẩm gia gần đây cũng mới nhận ra điều không đúng, sau khi điều tra một phen, lén lén lút lút tìm người về"

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính - Dương Liêu Thùy Đê

Advertisement