Ngang Tài, Ngang Sức - Hoa Tiểu Lê

Advertisement
Tần Lãnh muốn đi theo vợ nhưng vợ chồng anh không thể đùng đùng cái bỏ về được. Bữa tiệc này có rất nhiều quan khách, có vài vị khách còn đang đợi anh để nói chuyện. Anh không yên tâm, bảo Lâu Nghiêu đi theo vợ mình.

Trợ lý Lâu được căn dặn cũng đành đi theo sau Tịch Hy. Không ngờ cô gái nhỏ nhắn lại có thể đi nhanh như vậy. Tới khi anh đuổi kịp thì cô đã ngồi lên taxi đi về rồi. Lâu Nghiêu quay lại bữa tiệc để báo cáo cho Tần Lãnh, lúc này anh mới gật đầu tạm thời yên tâm.

Một lúc sau Tiêu Ngọc đi ra nhìn xung quanh đã không thấy Tịch Hy đâu rồi. Cô đoán rằng hẳn cô ấy đang rất giận. Tiêu Ngọc đi tới chỗ Tần Lãnh, mặt đáng thương nhìn anh:

- Vợ anh có hiểu lầm gì không? Nếu cần em sẽ tự gặp để giải thích cho cô ấy.

- Không, vợ chồng anh sẽ tự nói chuyện với nhau. Không phiền em, sau này chúng ta cách xa nhau một chút, tốt nhất là đừng gặp lại.
Advertisement

Rồi anh bỏ đi, còn Tiêu Ngọc đứng nắm chặt tay, cay đắng khi bị anh phũ phàng hết lần này tới lần khác.Tịch Văn ở bữa tiệc còn đang định tiếp cận Tần Lãnh để nói chuyện một chút. Dù sao anh cũng được coi là anh rể mà. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì Tần lãnh đã chào Philip ra về trước khi bữa tiệc kết thúc.
Advertisement

***

Trên xe Tần Lãnh có linh cảm rằng Tịch Hy sẽ không về nhà mà về nhà riêng của cô. Anh bèn gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy, lại gọi cho mẹ hỏi xem cô đã về tới nhà chưa thì nghe nói cô đã về được một lúc.

Tần phu nhân thấy hơi lạ vì khi đi hai người vẫn vui vẻ, lúc về lại chỉ thấy có mình Tịch Hy. Có vẻ sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Mấy hôm vừa rồi đi vắng, bà nghe người làm kể hai vợ chồng trẻ đã ở ngoài mấy ngày liền, cho rằng giữa hai người đang tiến triển rất tốt.

Một lát sau Tần lãnh đã xuất hiện tại nhà, mẹ còn chưa kịp hỏi han chuyện gì thì anh đã nhanh chóng đi lên phòng mình.

Mở cửa phòng ra anh nhìn thấy Tịch Hy đang ở ban công đứng hút thuốc. Liếc qua thì có vẻ như cô đã tắm xong, đồng hồ cũng đã được tháo để trên bàn.

Đứng đây từ nãy giờ đương nhiên cô có nhìn thấy Tần Lãnh đã về. Chưa đợi anh lên tiếng cô đã nhìn xuống bên dưới và nói:

- Hoa hướng dương đã nảy mầm rồi!

Tần Lãnh nhẹ nhàng đi đến đằng sau định ôm cô vào lòng. Dường như Tịch Hy khi biết anh sẽ làm như vậy bèn né tránh xoay người đi vào trong.- Anh và Tiêu Ngọc, hai người là mối quan hệ gì vậy?

- Em có biết Tiêu Ngọc ư?

- Cô ấy là người bên Philip cử tới làm việc với Tịch thị.

Tịch Hy dí thật mạnh đầu thuốc lá xuống gạt tàn để dập tắt.

Đắn đo một vài giây Tần Lãnh lại nói tiếp:

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh, nhưng đã rất lâu rồi, tận 5 năm trước. Tới giờ anh không còn tình cảm với cô ấy nữa.
eyJpdiI6Ik5tMzdKak0xaXlXR1NGNzFBZ3N3WFE9PSIsInZhbHVlIjoiU3cxQXhkXC85aHV3MHVzOFFmQTVkeGZ2b1NiaVltaUNwVnNBVGtFM1NndTV0ZmQyVk9JMElWYVkyNElibTdQWXQiLCJtYWMiOiI4ZTgzODhjYmZjY2I0Y2ZlNzM4NjIwODEwYjJkYjcwNzU4YjNmZmQyMzQzOTRlNzlmMDEzMTczYTYxNmYyZGYwIn0=
eyJpdiI6IlBVUWdiNkxcL0s0eEJhbjdRRlJaZWhBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ikc5ODRJcFJtQzZiV1FaRVozNVBkTTVMTzFiMWozYkU5NXc5ek4zSDczRXVwQlhcL0pUS2p2RDB4elJwSExxXC9EQyIsIm1hYyI6IjFmNTNmNDM4MWFlN2EzYTc1NjBhNDQwOGU5NmJjMGQ4N2JiNzM1YTU5NmQwNDMyZDA0YzYwMjg2MGZkYzc2NDIifQ==
eyJpdiI6ImZiXC9MT0ptYzhLTU5FVVdmc0xRMk1nPT0iLCJ2YWx1ZSI6IllZMkJVZmJzN29GbjVEeGhzNEJyMm5FdmQrMnpDR3FEakljdFlyQlRnN1gwVVVYQndLSSszZEQwV3hzSGtnTWEiLCJtYWMiOiJkMmE4MDFjNjc5ZTVkY2U4ZWZlYjMwNTkyNjY1ODE5ZjQ3NzQ2ZmI5ZThmZmE0ZWM3NGRjMTMxNTIzZDczYTk4In0=
eyJpdiI6IkhscDAyd3lWbHhtc3ErMWVnenZPMWc9PSIsInZhbHVlIjoiODVia3N4a3RXaDNOVXRvRkpkT1h1K2VubThVTlN1UmpHeW5KMWltbnBWNVhlWEhYaHZHRVhXWkg5ZTJlb3lydE5ucVwvXC90dmIyQWcwN0d6akFEaGh1dFRLU2c2K1Z3TDNnamkxNWVtcUVZcGV4bjluQlwvXC9mck5zVEU4YURQbndnOE9NazF6WlJ0ZmM1QlBYU2NkRUpCK0k4eEZuWkoyM2tPTVBrdkl4Y0E1elpEaVNSYWp1eW1kWG82b1F1RW00M2NxNVNVa0tSd3JyRENDdm1MVVNyTHRoQzNPSjI1OHNCZHc2Vmt1ZmlrR1VGd28wMEZ5TzFEQjQ4QnV5Q3g2NXQiLCJtYWMiOiJhY2U3NzM5ZTVjYjVmN2FmMDJlNDBmODM2MDRiNDY1Y2ZjZDgxZDYyZTgxM2FlMzg4NjkwZmFhNzZlN2UwZTk2In0=
eyJpdiI6IlNQMXFmK1c2MWpCbll3aFppN3RaV0E9PSIsInZhbHVlIjoiSFRsYjkzd1JWd2NWSG1cLzNpVkZEMWNza0dFZEhVNHhcL1NLbitlNEF6dHNBc29jUThjVUpLUG52TnBUcWFOYzF1IiwibWFjIjoiZGIzMGYwOThhNGM4NDA5MzFlY2UwMzM3MjJhMTAyZTVjNzFlZDM0YmQwMGE0Y2E3ZmJiMGMxYzIwZmI4MmE3OSJ9
eyJpdiI6Ikl3bGNjOTl6Y0lQMEVGWmJzU0wzdmc9PSIsInZhbHVlIjoiSExLVnRreHdhc3g2YkE5clpqXC9yT09ZY2duTDhRbHJmQjBONTBcL2s2dDV2N3RuUjY3RVZ3cEl4YVMzdE15cWJHR09SenZmSTZLYnU4N1ZpODk4VUFkR280aFFUYWJVUVFJc0l1RE1uVmdKXC9jYjJpQmxyOFV0R1BDaG1nZTdvVWpYMlVoWXN5a0Q3alRqUEh0SlNaK0NlWjNYXC90eXAzOFpXOEJ5UHVqUndkQTFiaFFUblwvYWRrZ2wyblZSWGV2XC95VzNRa24zUVhVWWd5YnlERDhSODZtU0dRRVM1YnY5UWxFcDJSczQzSW9ubGZjd0RHYXJlQ3JRZ1ZFbTRZUkZYOFdaeGVDU2xVVTVpeDNmbExkZzZ0YjlHUWJnUDFcL0ZldllYQ3hkMDl4S3dPbFVVZHFjY3p4bkcyeGhvM3k3RjRBIiwibWFjIjoiODgxN2Q5MWZmYWY2ZTY5ZjQ5MjJkODJhMDI0Mzk5ZDE4ZDA3ZWE0ZjgyNjg3NDdhNWRmODMwNzExMzUxNDQ4MCJ9
eyJpdiI6IldEd3Y2VGQ1UkY4N1hJK085TUtuZlE9PSIsInZhbHVlIjoiSlZrOEJ3KzFlNlM4dmZPcythUkpRWkVwWDBsYzVRcStOMUo4QTFlTUZSdG9IZytTYkorUUhhbm5yTlArSGxLciIsIm1hYyI6IjNhNzM1YThhZDE4ODdjYWVhMGI1MmI4OGQ4ZTY5OWUzODY3YzhjMGZlMGU3NjM5YjdlMmNiNjQ0YTk4ODA0MDIifQ==
eyJpdiI6ImoxclBpc0tRak9Yb0NOZmRBUlwvcFBRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im8wTDY0OVBWSXpxU2dLNDlQbHE2dGRFMU1HRzVkYnVaOTdsWDlZVG1iTFwvZllNYkx2K01WZ252QkhUVjlDdEU2Rk1SaWJVMnE2TExmSXV4ZG5hVis2VUFPakZ0VGs5a281SGRxRjBndEo3TTN2RFJMWmY4ZElKK3U5MDBJUzRzTnJHa0M3V1NsOWRZQk1oRFJLdzg0YXFycDlDODhmNWFzZkxtYUNoTVRIN1RqdERJK2xud2J3T0gxTDV5c1RFVzciLCJtYWMiOiIxNTcyZTI5NzJjOWU2NWRlMThjNTY0YTNhMmQ0Y2UzMDc0ZWQzNTIwYjY4ZDEyOWE3YTM0NmU0ODA5NDQ2MGJlIn0=
eyJpdiI6IkxWWHpVUVBPSlJKU2lKeXpcL3NTVGpRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImN2dXFjVjNXR2QydW5PZEY0SEFFdjFtUnpPWTcwcnRvem1DVXNKemVwdHFhaFlmXC9TeUtGcU9XQkdrcFQ2YmxjIiwibWFjIjoiOTNjYWMyNDU0YmFkNGE5M2EyZmZhZTg4NWZkOGM1NThiZWRjNmE1OTFkNDg5YzM4NWIyY2EyOWU4MDFmMjE1OSJ9
eyJpdiI6IkhGV2ZEcmZDZnkyMzd2VUw0a00yZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiRndnTGpScjQ3K0wrWWN4ajdmaWZFSjR5OWVxNGpzTEhodURMaU5DVUhyZVZSSDJBYWNSb1ZXQjdzY2lTVFlMTVZTUUgwajRRTitlb2Jwd0ZTY1wvMmc5RjdEb21GdVJYRVY1Zzc0aFROUURnWlJxQVRSNmlEUGIrckNlOCs1YVQzQkNpbEZPSFp5SmZ1RGswZXJPNFwvaUE9PSIsIm1hYyI6ImE1MDdhYmFiNTQwMTU5NTQ2MjM1ZWRjM2JjYTlkOTJlMWE3YzUzYzBiZGRkYzdlOWQ1MjJhMTVkNDFjODc4NGQifQ==
eyJpdiI6IitYZlp3Z2REV3VuT1BMTU9ZR3A2elE9PSIsInZhbHVlIjoia2pDZlR2endHZTFUQUxxV3dMTW9ybFwvUmh3b3FaM2lZVEpCS1ArRkt1QnErWkNBSlpYVExObDEza1I3T3djK1giLCJtYWMiOiJhMjA2Njc0ZGI4N2Y0ZGQ2MmU2MDFmMTNkNzQyNGIwYzBjMDdhM2Q4MTRhZTY2ODFjOTIxYTVjMmQzNGJiOTExIn0=
eyJpdiI6InR0ajBLMzBJT3VkK3c2VzlcL0NXRmNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ino3RVJPY253S0xNZFloUWhLOVwvXC9aTmhPSUVBVmVsaTE5aWFPZWZ6U0hUUkx4dDJ1VzFTUUJMTE82SDZnK3dJbmt4QjFQNW80Mmc1THlwRUFVK1U0Q1VsdEdKaDhqWHhLSnk0amRKUHNkYzVcL285elE1NEJnaXhzWGtGaDBZUXYxIiwibWFjIjoiZjhiNWViZjJkNzg5ZTA1NDIwYjdjYzVjYzk5ZmZmMmEyZmM0ZWE1MTU5Mzg4ZGI5ZGQxNWY5OTFhOTA4ZDRmYyJ9
eyJpdiI6ImVwSkM0THo2TElWNmZOK01HS0w4anc9PSIsInZhbHVlIjoiSXZseHRjaGM4T1JOU0F4VDBvTlFaV2NyRmxmQWFGMWN2K2ExcDV0SUlseDRpVHZMeDNLTVdlQjlDNHJCNUxoMiIsIm1hYyI6ImQ3ODMwMjQ0ODM3MWY2ZmNkMDI5YjYyNWI4YzI2OTY4Zjc3N2Q4ZTY0M2VjZmM2MGM5NWFiNzU2NzQzYWRiOGUifQ==
eyJpdiI6InVOQ1lLb1JpalhyWnU2OG8yNno5dFE9PSIsInZhbHVlIjoiWXlqNjlxU0ZUZ214bWVRXC9EM3d4b3crXC8zK1dCRVpDUUNtanMwQUZVcnFUNDBrQ0l1d3hhM2hmSHBIQlQxR1ZKbHNnbVhhb1FZUE9QT0htWXlkY0xcL3VXcDgzY3l3b2sxOGdqTHBtRVhJMzF5elRpdU51WHpIcTZhTzFHa1ZZdGlOcE5FejM1QXZUN1lEakFobmpObzZwdnhPMTloS1B1S1JWNWJMeXgxa1FJZG9hNDQ4MzRqRktBMjN2MlVqUFI2WUp2bFI1cnVkdWdsWStBVWl5VEl6dmhJaHprMFNiMG5kXC9tdDNGUjRqVm5qcXVsNURXd01FemVlZEsrbEE0cEtHanZxVmo3M3pJbUErMmlRZmZwM2JBPT0iLCJtYWMiOiJkN2EzMDA3ODUwMmUwNTMwMzNlOWJiNGY2ODJhNzAzZGYwNmY3MTgxNjcwZTk4YzRlN2ZkNjNjNWY5ZmE0YTIxIn0=

Tần Lãnh bất lực thở dài nhìn vợ ôm laptop sang phòng khác, cô đã bơ đẹp anh rồi.
Advertisement

Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!

Truyện mới hay dành cho bạn

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Tuyệt Thế Cường Long
Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi
Đan Đại Chí Tôn
Thái Tử Bụi Đời (full)
Huyền Thoại Trở Về (full)
Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị
Võ Giả Báo Thù
Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Binh Vương Thần Cấp
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full
Thần Cấp Kẻ Phản Diện
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ
';
Advertisement