Lão Tổ xuất quan - Từ Phương (full)

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đông Phương, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Lão Tổ xuất quan - Từ Phương (full)

Lão Tổ xuất quan
Thần Ca
Mười vạn năm trước, hắn là đệ tử khai sơn của Thiên Lam Tông. Lúc sư phụ của hắn phi thăng, hắn ở luyện khí kì


Chín vạn năm trước, sư chất của hắn phi thăng, hắn đang ở luyện khí kì.


Năm vạn năm trước, con chó già giữ cửa của Thiên Lam tông phi thăng, hắn vẫn còn ở luyện khí kì.


Ba vạn năm trước, cây cổ thụ dưới chân núi độ kiếp thành yêu bất thành, hồn bay phách tán, hắn vẫn ở luyện khí kì.


Một vạn năm trước, đệ tử đời thứ 99872 của Thiên Lam tông Trương Vô Cực phi thăng, Từ Phương vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến ở luyện khí kì.


Hắn không phục, hắn tức mình, hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, vẫn không đột phá thành công.

Lão Tổ xuất quan - Từ Phương (full)

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đông Phương, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Lão Tổ xuất quan - Từ Phương (full)

Lão Tổ xuất quan
Thần Ca
Mười vạn năm trước, hắn là đệ tử khai sơn của Thiên Lam Tông. Lúc sư phụ của hắn phi thăng, hắn ở luyện khí kì


Chín vạn năm trước, sư chất của hắn phi thăng, hắn đang ở luyện khí kì.


Năm vạn năm trước, con chó già giữ cửa của Thiên Lam tông phi thăng, hắn vẫn còn ở luyện khí kì.


Ba vạn năm trước, cây cổ thụ dưới chân núi độ kiếp thành yêu bất thành, hồn bay phách tán, hắn vẫn ở luyện khí kì.


Một vạn năm trước, đệ tử đời thứ 99872 của Thiên Lam tông Trương Vô Cực phi thăng, Từ Phương vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến ở luyện khí kì.


Hắn không phục, hắn tức mình, hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, vẫn không đột phá thành công.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Lão Tổ xuất quan - Từ Phương (full)

Advertisement