Điện chủ vô song (full)

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu, Điền Văn,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Điện chủ vô song (full)

Ngày thứ hai của tháng hai âm lịch.
Lễ hội Rồng Ngẩng Đầu cầu mưa thuận gió hòa đầu năm!
Cũng là ngày thờ cúng tổ tiên hàng năm của nhà họ Lâm!
Vào ngày này, tất cả con cháu nhánh chính và nhánh phụ nhà họ Lâm đều sẽ tập trung tại nhà thờ họ, có không ít nhân vật nổi tiếng dòng dõi quý tộc ở Sở Dương cũng tham gia!

Điện chủ vô song (full)

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu, Điền Văn,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Điện chủ vô song (full)

Ngày thứ hai của tháng hai âm lịch.
Lễ hội Rồng Ngẩng Đầu cầu mưa thuận gió hòa đầu năm!
Cũng là ngày thờ cúng tổ tiên hàng năm của nhà họ Lâm!
Vào ngày này, tất cả con cháu nhánh chính và nhánh phụ nhà họ Lâm đều sẽ tập trung tại nhà thờ họ, có không ít nhân vật nổi tiếng dòng dõi quý tộc ở Sở Dương cũng tham gia!

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Điện chủ vô song (full)

Advertisement