Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn - Đế Nguyên Quân

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn - Đế Nguyên Quân

Chỉ Thấy, Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát một tiếng. “Phá cho ta”.
Ngay khi thoát khỏi Thiên Đạo Khóa, Đế Nguyên Quân một người một kiết lao lên. Cánh tay phải vung nhẹ một cái, thanh kiếm ở sau lưng liền động. Nó chém ra một kiếm sắc bén hướng về phía Thiên Đạo Tử. Cùng với đó, Đế Nguyên Quân hét lớn một tiếng.
“Rơi xuống cho ta”.
Đối mặt với kiếm chiêu lao đến, Thiên Đạo Tử hai tay chắp lại, khóe miệng lẩm nhẩm một lúc rồi từ trên đỉnh đầu bắn ra một cái tiểu khiên chắn ở trước mặt.

Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn - Đế Nguyên Quân

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn - Đế Nguyên Quân

Chỉ Thấy, Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát một tiếng. “Phá cho ta”.
Ngay khi thoát khỏi Thiên Đạo Khóa, Đế Nguyên Quân một người một kiết lao lên. Cánh tay phải vung nhẹ một cái, thanh kiếm ở sau lưng liền động. Nó chém ra một kiếm sắc bén hướng về phía Thiên Đạo Tử. Cùng với đó, Đế Nguyên Quân hét lớn một tiếng.
“Rơi xuống cho ta”.
Đối mặt với kiếm chiêu lao đến, Thiên Đạo Tử hai tay chắp lại, khóe miệng lẩm nhẩm một lúc rồi từ trên đỉnh đầu bắn ra một cái tiểu khiên chắn ở trước mặt.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn - Đế Nguyên Quân

Advertisement