Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Mãi đến tháng Mười Hai năm Vĩnh Tế thứ nhất, tuyết mới bắt đầu rơi.
Lúc Tô Tấn bị người bên bộ Hình giải vào cung suýt lóa hết cả mắt vì sắc tuyết trắng phau.
Đã trăm ngày nàng chưa thấy mặt trời, trong ngục tối đâu có nắng, chỉ nồng nặc mùi xác thối. Ngày nào cũng có người bị bắt đi. Những người nàng từng quen, từng thân đều lần lượt bị xử tử.
Mỗi độ giang sơn đổi chủ lại hằn vết vào sử xanh.

Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Mãi đến tháng Mười Hai năm Vĩnh Tế thứ nhất, tuyết mới bắt đầu rơi.
Lúc Tô Tấn bị người bên bộ Hình giải vào cung suýt lóa hết cả mắt vì sắc tuyết trắng phau.
Đã trăm ngày nàng chưa thấy mặt trời, trong ngục tối đâu có nắng, chỉ nồng nặc mùi xác thối. Ngày nào cũng có người bị bắt đi. Những người nàng từng quen, từng thân đều lần lượt bị xử tử.
Mỗi độ giang sơn đổi chủ lại hằn vết vào sử xanh.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng - Trầm Tiêu Chi

Advertisement